Tuyến giáp

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp khôn...

Lê Văn Quảng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không đặt dẫn lưu tại Bệnh viện K

Lê Văn Quảng
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không sử dụng dẫn lưu tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp...

Bùi Nhật Minh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp tại Bệnh viện K năm 2019

Bùi Nhật Minh
Cơ sở
2020

Đánh giá sơ bộ kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp tại Bệnh viện K năm 2019.

Xem thêm

Đánh giá suất liều ra viện trên bệnh nhân ung...

Nguyễn Hữu Thường
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá suất liều ra viện trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau điều trị I-131 tại Bệnh viện K

Nguyễn Hữu Thường
Cơ sở
2020

Đánh giá suất liều của I-131 sau điều trị ở người bệnh ung thư tuyến giáp tại khoa Y học hạt nhân, bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá triển khai thực hiện điều trị I-131...

Ngô Thanh Tùng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá triển khai thực hiện điều trị I-131 ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ tại Bệnh viện K

Ngô Thanh Tùng
Cơ sở
2020

Xây dựng quy trình điều trị bổ trợ I-131 sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ trên các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại bệnh viện K.. Báo cáo kết quả triển khai khu điều trị I-131 nội trú bệnh viện K và đánh giá kết quả điều trị bước đầu của các bệnh nhân trên sau 1 năm theo dõi.

Xem thêm

Nhận xét tình trạng di căn hạch trên các bệnh...

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét tình trạng di căn hạch trên các bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được phẫu thuật nạo vét hạch nhóm VI có hoặc không kèm vét hạch cảnh vùng bên tại Bệnh viện K

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2020

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được điều trị tại Bệnh viện K. Nhận xét tình trạng di căn hạch trên những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được phẫu thuật nạo vét hạch nhóm VI có hoặc không kèm nạo vét hạch cùng bên tại Bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá sự tuân thủ chế độ ăn hạn chế Iod và...

Dương Thị Yến
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá sự tuân thủ chế độ ăn hạn chế Iod và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị I-131 tại Bệnh viện K 2020

Dương Thị Yến
Cơ sở
2020

Đánh giá sự tuân thủ chế độ ăn hạn chế Iod trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật có chỉ định điều trị I131. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị I131.

Xem thêm