Bài báo

  1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ PEMETREXED – CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IB-IIIA

    Tác giả: Đào Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thị Hương Giang - Năm xuất bản: 2020