Tủy

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vi phẫu...

Nguyễn Thái Học
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vi phẫu u tủy đoạn ngực - thắt lưng tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K

Nguyễn Thái Học
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ u tủy đoạn ngực-thắt lưng. Nhận xét kết quả điều trị vi phẫu u tủy đoạn ngực- thắt lưng.

Xem thêm