Đầu cổ

Đánh giá tình trạng sút cân trên bệnh nhân đi...

Nguyễn Thị Hải Yến
Cơ sở
2021
Xem thêm

Đánh giá sai số đặt bệnh nhân trong xạ trị un...

Chu Văn Lương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá sai số đặt bệnh nhân trong xạ trị ung thư đầu cổ sử dụng hệ thống Conebeam CT/XVI tại Bệnh viện K

Chu Văn Lương
Cơ sở
2020

Đánh giá sai số đặt bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ sử dụng hệ thống ConebeamCT/XVI kiểm tra trước điều trị và từ đó đề xuất khoảng mở tối ưu giữa CTV và PTV.

Xem thêm