Dạ dày

Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung t...

Tạ Thị Hồng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất và các yếu tố liên quan

Tạ Thị Hồng
Cơ sở
2020

Mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất tại bệnh viên K năm 2020.

Xem thêm

Kết quả phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày tạ...

Phan Quang Đạt
Cơ sở
2020
Xem thêm

Kết quả phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày tại khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ

Phan Quang Đạt
Cơ sở
2020

Đánh giá tính khả thi, độ an toàn của phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày.

Xem thêm