Dạ dày

Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung t...

Tạ Thị Hồng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Khảo sát chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất và các yếu tố liên quan

Tạ Thị Hồng
Cơ sở
2020

Mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất tại bệnh viên K năm 2020.

Xem thêm

Kết quả phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày tạ...

Phan Quang Đạt
Cơ sở
2020
Xem thêm

Kết quả phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày tại khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ

Phan Quang Đạt
Cơ sở
2020

Đánh giá tính khả thi, độ an toàn của phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật ung...

Phan Hữu Huỳnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch trong phẫu th...

Trần Đình Tân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch trong phẫu thuật ung thư dạ dày giai đoạn sớm

Trần Đình Tân
Cơ sở
2020

Mô tả tình trạng di căn hạch trên giải phẫu bệnh sau phẫu thuật triệt căn ung thư dạ dày sớm và 1 số yếu tố liên quan.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ TS-1 kết hợ...

Đỗ Anh Tú
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ TS-1 kết hợp với Cisplatin trong điều trị bước đầu ung thư dạ dày giai đoạn muộn tại Bệnh viện K (Đề tài năm 2019)

Đỗ Anh Tú
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả phác đồ TS1-Cisplatin trong điều trị bước một ung thư dạ dày giai đoạn muộn tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh u...

Phạm Thị Hiệu
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh ung thư dạ dày đã điều trị hóa trị bổ trợ sau phẫu thuật

Phạm Thị Hiệu
Cơ sở
2020

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày đã phẫu thuật triệt căn.

Xem thêm

Nghiên cứu tình trạng nảy chồi u trong ung th...

Nguyễn Văn Chủ
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng kết quả đ...

Đào Văn Tú
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng kết quả điều trị tân bổ trợ ung thư dạ dày

Đào Văn Tú
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của BN sử dụng phác đồ tân bổ trợ. Đánh giá một số yếu tố tiên đoán khả năng đáp ứng đối với khối u được điều trị hóa trị trước mổ.

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư dạ dày sớm...

Trần Đức Cảnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư dạ dày sớm bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi ống mềm tại Bệnh viện K

Trần Đức Cảnh
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư dạ dày sớm. Đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày sớm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

Xem thêm