Lãnh đạo

Lãnh đạo tiền nhiệm

GS. TS. BS. Nguyễn Bá Đức

Nguyên Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

(Từ năm 2007 đến 2012) 

GS. TS. TTƯT. Trần Văn Thuấn

Nguyên Viện trưởng Viện Ung thư quốc gia (2016 - 05/2022)

 

Lãnh đạo đương nhiệm

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Phụ trách Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng HTQT và NCKH, Bệnh viện K

Trưởng bộ môn Tâm lý – Y đức,

Trường Đại học Y Hà Nội

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện K