Lãnh đạo

Lãnh đạo tiền nhiệm

GS. TS. BS. Nguyễn Bá Đức

Nguyên Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

(Từ năm 2007 đến 2012) 

GS. TS. TTƯT. Trần Văn Thuấn

Nguyên Viện trưởng Viện Ung thư quốc gia (2016 - 05/2022)

 

Lãnh đạo đương nhiệm

GS. TS. Lê Văn Quảng

Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia,

Giám đốc Bệnh viện K

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K;

Trưởng bộ môn Tâm lý – Y đức, Trường Đại học Y Hà Nội

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện K

TS. BS. Đào Văn Tú

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng, Viện Ung thư Quốc gia,

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K

ThS. BS. Nguyễn Hương Giang

Trưởng phòng Dịch tễ học,

Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K

ThS. Đoàn Thị Hoa

Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K