Lãnh đạo

Lãnh đạo tiền nhiệm

GS. TS. BS. Nguyễn Bá Đức

Nguyên Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

(Từ năm 2007 đến 2012) 

Lãnh đạo đương nhiệm

GS. TS. TTƯT. Trần Văn Thuấn

Thứ trưởng Bộ Y tế

Viện trưởng Viện Ung thư quốc gia

Nguyên Giám đốc Bệnh viện K

(Từ năm 2016 - 04/2020)

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng HTQT và NCKH, Bệnh viện K

Trưởng bộ môn Tâm lý – Y đức,

Trường Đại học Y Hà Nội

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện K