Đánh giá suất liều ra viện trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau điều trị I-131 tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Hữu Thường

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Y học hạt nhân

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá suất liều của I-131 sau điều trị ở người bệnh ung thư tuyến giáp tại khoa Y học hạt nhân, bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: người bệnh ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ và điều trị I131.
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, tiến cứu kết hợp với hồi cứu.
- Thời gian: tháng 12/2019 đến tháng 6/2020
- Địa điểm: Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện K.
- Cỡ mẫu: n =200.