Buồng trứng

Giá trị của CA125 và HE4 trong ung thư biểu m...

Phạm Thị Diệu Hà
Cơ sở
2020
Xem thêm

Giá trị của CA125 và HE4 trong ung thư biểu mô buồng trứng tái phát

Phạm Thị Diệu Hà
Cơ sở
2020

Xem thêm

Nghiên cứu kết quả điều trị u tế bào mầm buồn...

Nguyễn Thị Hương Giang
Cơ sở
2014
Xem thêm