Sàn miệng

Hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng tích cực ở bệnh nh...

Hoàng Việt Bách
Cơ sở
2020
Xem thêm

Hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng tích cực ở bệnh nhân ung thư lưỡi và sàn miệng tại Bệnh viện K năm 2019-2020

Hoàng Việt Bách
Cơ sở
2020

Mô tả hiệu quả can thiệp dinh dưỡng trên bệnh nhân ung thư lưỡi và sàn miệng Bệnh viện K năm 2020.

Xem thêm