Nội mạc tử cung

Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử...

Phạm Thị Thu Trang
Cơ sở
2021
Xem thêm

Sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử...

Nguyễn Tiến Quang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử cung, kết quả bước đầu

Nguyễn Tiến Quang
Cơ sở
2020

Báo cáo kết những kết quả đầu tiên của lập bản đồ bạch huyết và sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử cung.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử...

Đặng Tiến Giang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử cung tái phát bằng phác đồ Liposomal Doxorubicin đơn trị tại Bệnh viện K

Đặng Tiến Giang
Cơ sở
2020

Đánh giá đáp ứng điều trị và thời gian sống thêm không tiến triển trong điều trị ung thư nội mạc tử cung tái phát bằng phác đồ liposoma doxorubicin.

Xem thêm