Trực tràng

Đánh giá kết quả xạ trị sau phẫu thuật ung th...

Võ Văn Xuân, Phạm Khánh Toàn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả xạ trị sau phẫu thuật ung thư trực tràng trung bình, thấp giai đoạn T3-4 tại Bệnh viện K

Võ Văn Xuân, Phạm Khánh Toàn
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật ung thư trực tràng trung bình, thấp giai toạn T3-4N0-2M0 tại bệnh viện K. Nhận xét một số biến chứng, tác dụng không mong muốn của phác đồ.

Xem thêm

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh...

Nguyễn Thị Phong Lan
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viên do ung thư trực tràng thấp

Nguyễn Thị Phong Lan
Cơ sở
2020

Mô tả chất lượng cuộc sống người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật cắt u trực tràng đường bụng - tầng sinh môn (phẫu thuật Miles) do ung thư trực tràng tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K 2019-2020. Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật Miles tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt t...

Đoàn Trọng Tú
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng tại Khoa Ngoại Bụng 2 Bệnh viện K

Đoàn Trọng Tú
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư trực tràng tại Khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng tại khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả 5 năm hóa xạ trị đồng thời s...

Hoàng Ngọc Tấn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả 5 năm hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật ung thư trực tràng giai đoạn II-III tại Bệnh viện K 2012-2017

Hoàng Ngọc Tấn
Cơ sở
2020

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng BN ung thư trực tràng giai đoạn II, III được hóa xạ trị đồng thời bổ trợ sau phẫu thuật. Đánh giá thời gian sống thêm toàn bộ tại thời điểm 5 năm và 7 năm của hóa xạ trị đồng thời bổ trợ trong ung thư trực tràng sau phẫu thuật, và một số yếu tố tiên lượng ảnh hưởng đến thời gian sống thêm toàn bộ.

Xem thêm