Sarcoma xương

Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phá...

Phạm Thị Hân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phát theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013

Phạm Thị Hân
Cơ sở
2020

Phân loại mô bệnh học các sarcom nguyên phát của xương. Đối chiếu các kết quả trên chẩn đoán hình ảnh với kết quả chẩn đoán mô bệnh học.

Xem thêm

Nhận xét tác dụng không mong muốn của các đợt...

Trần Tuyết Thanh Hải
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét tác dụng không mong muốn của các đợt truyền Methotrexate liều cao trong phác đồ MAP điều trị Sarcoma xương tại Bệnh viện K

Trần Tuyết Thanh Hải
Cơ sở
2020

Nhận xét tác dụng không mong muốn của các đợt truyền MTX liều cao trên các bệnh nhân sarcoma xương điều trị phác đồ MAP tại Bệnh viện K từ năm 2017-2019.

Xem thêm

Đánh giá tình trạng buồn nôn, nôn và một số y...

Phạm Thị Hường
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tình trạng buồn nôn, nôn và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân sacôm xương điều trị bằng phác đồ EOI tại Bệnh viện K

Phạm Thị Hường
Cơ sở
2020

Đánh giá đặc điểm nôn, buồn nôn trên người bệnh ung thư xương nguyên phát điều trị bằng phác đồ EOI. Phân tích một số liên quan đến tình trạng nôn, buồn nôn.

Xem thêm