Gan

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư gan nguyên...

Nguyễn Thị Hiểu
Cơ sở
2021
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và...

Nguyễn Thị Khuyên
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô gan nguyên phát tại Bệnh viện K

Nguyễn Thị Khuyên
Cơ sở
2020

Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát tại bệnh viện K theo phân loại mới của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 và khảo sát một số mối liên quan giữa đặc điểm mô bệnh học với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô gan nguyên phát.

Xem thêm

Đánh giá kết quả nút mạch gan (TACE) trong đi...

Nguyễn Minh Trọng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả nút mạch gan (TACE) trong điều trị ung thư tế bào gan tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy

Nguyễn Minh Trọng
Cơ sở
2020

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô tế bào gan.. Kết quả bước đầu TACE trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.

Xem thêm