Lưỡi

Hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng tích cực ở bệnh nh...

Hoàng Việt Bách
Cơ sở
2020
Xem thêm

Hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng tích cực ở bệnh nhân ung thư lưỡi và sàn miệng tại Bệnh viện K năm 2019-2020

Hoàng Việt Bách
Cơ sở
2020

Mô tả hiệu quả can thiệp dinh dưỡng trên bệnh nhân ung thư lưỡi và sàn miệng Bệnh viện K năm 2020.

Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ trong ung...

Nguyễn Đức Huân
Cơ sở
2012
Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi giai đoạn I,II

Nguyễn Đức Huân
Cơ sở
2012

Xem thêm