Liên hệ

Văn phòng chính

Đây là bản đồ google maps tới Viện Ung Thư Quốc Gia

Liên hệ

Vui lòng gửi email cho chúng tôi

* là những trường bắt buộc.
Email

Văn phòng chính

vncpcut@gmail.com

Điện thoại

Hỗ trợ

03435627451

Địa chỉ

Viện Ung Thư Quốc Gia

43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội