Tuyến tiền liệt

Đánh giá kết quả điều trị ung thư tiền liệt t...

Đỗ Anh Tú, Nguyễn Thu Phương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng cắt tinh hoàn bằng phác đồ Docetaxel - Prednisolone tại Bệnh viện K

Đỗ Anh Tú, Nguyễn Thu Phương
Cơ sở
2020

Nhằm đánh giá phác đồ Docetaxel - Prednisolone trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng cắt tinh hoàn di căn nhằm đánh giá hiệu quả của phác đồ, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân.

Xem thêm