Đánh giá phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể tủy

Tác giả

Đàm Bảo Trung

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Xuân Quý, Ngô Quốc Duy, Đinh Xuân Cường, Nguyễn Quốc Dũng, Khổng Văn Quang

Nội dung