Viện ung thư quốc gia

Giới thiệu

Viện Ung thư Quốc gia thuộc Bệnh viện K được thành lập theo Quyết định số: 2789/QĐ-BYT ngày 27/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 2017 được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2406/QĐ-BYT ngày 09/06/2017 của Bộ trưởng Bọ Y tế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện K. Viện là đơn vị đơn vị sự nghiệp thuộc Bệnh viện K, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại Thành phố Hà Nội.

Tên tiếng Việt: Viện Ung thư Quốc gia

Tên tiếng Anh: National Institute for Cancer Control

Địa chỉ: số 43 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3533 8900

Số fax: 024 3685 7934

Email: vnnci2017@gmail.com

VIỆN UNG THƯ QUỐC GIA
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
Xây dựng Viện Ung thư Quốc gia trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, sánh vai với các trung tâm nghiên cứu ung thư của khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về dịch tễ học, các giải pháp mới trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư
Giảm thiểu gánh nặng gây ra do bệnh ung thư đối với cá nhân, gia đình và xã hội thông qua nghiên cứu các giải pháp mới trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị & chăm sóc bệnh nhân ung thư; tăng cường đào tạo & hợp tác quốc tế; là kênh thông tin tin cậy về phòng chống ung thư và cung cấp bằng chứng khoa học để xây dựng, vận động chính sách hiệu quả.
Nền tảng
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tạo sự khác biệt bằng cách giảm thiểu gánh nặng của bệnh UT thông qua NC, đào tạo, truyền thông và vận động chính sách.
Cam kết không ngừng theo đuổi sự chuyên nghiệp và tôn trọng những tiêu chuẩn về đạo đức.
Lắng nghe, làm việc nhóm hiệu quả, hợp tác trong tổ chức cũng như với các đối tác trong nước và quốc tế
Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, các giải pháp mới trong việc dự phòng và kiểm soát ung thư.
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Viện có chức năng: Nghiên cứu khoa học; tham gia chỉ đạo tuyến; đào tạo; thực hiện áp dụng các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành trong công tác khám chữa bệnh, quản lý và triển khai các đề tài, dự án.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tham mưu cho Bộ Y tế và Chính phủ trong việc xây dựng chiến lược, chính sách quốc gia về phòng chống bệnh ung thư; nghiên cứu dịch tễ học, các nguyên nhân gây ra bệnh ung thư, biện pháp phòng bệnh, phương pháp điều trị, ứng dụng các biện pháp cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư,…

2. Đào tạo: tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo lĩnh vực cho cán bộ thuộc hệ thống theo chuyên ngành; tham gia phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện K thực hiện đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên ngành khi được cấp có thẩm quyền cho phép; triển khai các dịch vụ đào tạo về chuyên ngành theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia chỉ đạo tuyến: tham gia chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật đối với mạng lưới phòng chống bệnh ung thư trên phạm vi toàn quốc; thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế về lĩnh vực chuyên ngành; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, thống kê theo quy định.

4. Hợp tác quốc tế: Viện chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp thiết bị,… Liên doanh liên kết với các nước, tổ chức, cá nhân ngoài nước kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật. Cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định.

5. Quản lý đơn vị: quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật.

0
GIÁO SƯ GIẢNG DẠY
0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
0
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN
0
HUÂN HUY CHƯƠNG