Vòm mũi họng

Đánh giá hiệu quả bài Thanh vị tán hợp Tứ vật...

Nguyễn Thị Bích Thảo
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả bài Thanh vị tán hợp Tứ vật thang trên bệnh nhân viêm niêm mạc miệng do hóa xạ trị đồng thời ung thư vòm mũi họng

Nguyễn Thị Bích Thảo
Cơ sở
2020

Đánh giá tác dụng giảm độc tính cấp do hóa xạ trị ung thư vòm mũi họng bằng bài Thanh vị tán hợp Tứ vật thang.

Xem thêm

Đánh giá biến chứng muộn do xạ trị Ung thư vò...

Phạm Thị Bích Liên
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá vai trò của xét nghiệm định lượng EB...

Hàn Thị Vân Thanh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá vai trò của xét nghiệm định lượng EBV-DNA máu ngoại vi trong theo dõi sau điều trị trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng tại Bệnh viện K

Hàn Thị Vân Thanh
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của BN UTVMH trong nhóm nghiên cứu. Định lượng nồng độ EBV-DNA huyết tương sau điều trị và đánh giá mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị UTVMH.

Xem thêm

Chất lượng cuộc sống sau hóa xạ trị 5 năm ở n...

Trần Hùng, Ngô Quang Hùng
Cơ sở
2019
Xem thêm