Cập nhật điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa ở trẻ em

Tác giả

Dương Đức Bình

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Y học hạt nhân

Nhóm tác giả

Nguyễn Quang Văn, Phạm Lâm Sơn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Cập nhật điều trị ung thư giáp thể biệt hóa (DTC: differentiated thyroid cancer) ở trẻ em, áp dụng vào công việc thực tế ở khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu
- Thời gian: 1993 - 2015
- Thiết kế nghiên cứu: Tổng quan tài liệu
- Tài liệu nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu tổng quan thông qua các hướng dẫn từ hiệp hội tuyến giáp của Mỹ, những nghiên cứu chuyên sâu, mới nhất về điều trị DTC ở trẻ em có giá trị trên thế giới, áp dụng kết quả cập nhật và nghiên cứu vào công tác điêu trị.