Nhận xét tình trạng di căn hạch trên các bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được phẫu thuật nạo vét hạch nhóm VI có hoặc không kèm vét hạch cảnh vùng bên tại Bệnh viện K

Tác giả

Đàm Bảo Trung

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được điều trị tại Bệnh viện K
- Nhận xét tình trạng di căn hạch trên những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được phẫu thuật nạo vét hạch nhóm VI có hoặc không kèm nạo vét hạch cùng bên tại Bệnh viện K

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại khoa Phẫu thuật Đầu-Mặt-Cổ Bệnh viện K từ tháng 01/2018 đến tháng 09/2019.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán trước mổ: Ung thư giáp cT1-2N0M0: U kích thước < 4cm, khu trú trong bao giáp; hạch cổ: không nghi ngờ di căn qua thăm khám và hình ảnh siêu âm; Các xét nghiệm trước mổ không phát hiện di căn xa. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt giáp toàn bộ, vét hạch nhóm VI, có hoặc khoong kèm vét hạch cảnh. Giãi phẫu bệnh sau mổ là UTTG thể biệt hóa.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Chẩn đoán trong mổ đánh giá u giai đoạn T3-4. BN đã điều trị UTTG ở các cơ sở y tế khác hoặc UTTG tái phát. Bệnh nhân có ung thư thứ hai đi kèm. Hồ sơ không đầy đủ thông tin nghiên cứu.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01/2018 đến tháng 09/2019

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Phẫu thuật Đầu-Mặt-Cổ Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu

- Cỡ mẫu: n=115