Đề tài khoa học

Sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử...

Nguyễn Tiến Quang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử cung, kết quả bước đầu

Nguyễn Tiến Quang
Cơ sở
2020

Báo cáo kết những kết quả đầu tiên của lập bản đồ bạch huyết và sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử cung.

Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp khôn...

Lê Văn Quảng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không đặt dẫn lưu tại Bệnh viện K

Lê Văn Quảng
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không sử dụng dẫn lưu tại bệnh viện K.

Xem thêm

Bảo vệ dụng cụ phẫu thuật nội soi Robot Davin...

Lê Ngọc Anh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Bảo vệ dụng cụ phẫu thuật nội soi Robot Davinci

Lê Ngọc Anh
Cơ sở
2020

Xem thêm

Giá trị của quy trình chẩn đoán hình ảnh vú (...

Nguyễn Thùy Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Cải tiến công tác thanh toán viện phí tại Kho...

Nguyễn Thị Phương Dung
Cơ sở
2020
Xem thêm

Cải tiến công tác thanh toán viện phí tại Khoa Nội 4, Bệnh viện K

Nguyễn Thị Phương Dung
Cơ sở
2020

Xem thêm

Thực hiện dự án "Lớp học hạnh phúc" dành cho...

Trần Thái Hà
Cơ sở
2020
Xem thêm

Thực hiện dự án "Lớp học hạnh phúc" dành cho bệnh nhi ung thư

Trần Thái Hà
Cơ sở
2020

Xem thêm