Phổi

Đánh giá kết quả điều trị sau bước 2 ung thư...

Nguyễn Thị Thái Hòa
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị sau bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn bằng Vinorelbine Metronomic

Nguyễn Thị Thái Hòa
Cơ sở
2020

-Đánh giá kết quả điều trị của BN UTPKTBN di căn được điều trị Vinorelbine metronomic từ bước 2. Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của điều trị.

Xem thêm

Nghiên cứu các tình trạng đột biến EGFR liên...

Nguyễn Khắc Dũng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu các tình trạng đột biến EGFR liên quan tới kết quả điều trị người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ ở Bệnh viện K giai đoạn 2015-2020

Nguyễn Khắc Dũng
Cơ sở
2020

Đánh giá tỉ lệ hiện hành của đột biến gen EGFR trên bệnh nhân UTPKTBN ở Việt Nam thông qua dữ liệu bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện K và tìm hiểu mối quan hệ giữa đột biến gen EGFR và các đặc điểm của bệnh nhân UTP điều trị tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá tác dụng không mong muốn của Pembrol...

Hoàng Thu Trang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tác dụng không mong muốn của Pembrolizumab trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện K

Hoàng Thu Trang
Cơ sở
2020

Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của Pembrolizumab trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.

Xem thêm

Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ m...

Bạch Thị Hoài Phương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-Generation sequencing) trong việc phát hiện đột biến của ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại Bệnh viện K

Bạch Thị Hoài Phương
Cơ sở
2020

Xác định các tỉ lệ đột biế gen trên các gen đích EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, ALK, PIK3CA bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới NGS và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn tiến xa.

Xem thêm

Đánh giá tỉ lệ đáp ứng bệnh nhân ung thư phổi...

Vũ Thị Thanh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tỉ lệ đáp ứng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến ALK điều trị bằng Ceritinib

Vũ Thị Thanh
Cơ sở
2020

Đánh giá tỉ lệ đáp ứng UTPKTBN giai đoạn tiến xa có đột biến gen ALK điều trị bằng Ceritinib và một số tác dụng không mong muốn của phương pháp này.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị của TKIs thế hệ 1 t...

Đinh Khắc Dũng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị của TKIs thế hệ 1 trên bệnh nhân ung thư phổi không thế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến gen EGFR hiếm

Đinh Khắc Dũng
Cơ sở
2020

Đối tượng nghiên cứu: gồm 12 trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV (AJCC 7th), có đột biến EGFR hiếm, điều trị với TKIs thế hệ I tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị Topotecan trong điề...

Nguyễn Thị Như Hoa
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị Topotecan trong điều trị bước hai ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn

Nguyễn Thị Như Hoa
Cơ sở
2020

Đánh giá tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống thêm không bệnh tiến triển và một số tác dụng không mong muốn của Topotecan đơn trị trong điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn sau khi tiến triển với phác đồ bộ đôi platinum - Etoposide tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá chăm sóc điều dưỡng tác dụng phụ trê...

Bùi Thị Thanh Loan
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá chăm sóc điều dưỡng tác dụng phụ trên da trên bệnh nhân ung thư phổi điều trị thuốc TKIs tại Khoa Nội 1, Bệnh viện K

Bùi Thị Thanh Loan
Cơ sở
2020

Đánh giá tác dụng không mong muốn trên da trên bệnh nhân ung thư phổi điều trị thuốc TKIs tại Khoa Nội - Bệnh viện K.

Xem thêm