Não

Đánh giá kết quả điều trị di căn não của ung...

Phan Thanh Dương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị di căn não của ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng xạ phẫu Gamma Knife tại Bệnh viện K

Phan Thanh Dương
Cơ sở
2020

Nhằm mục tiêu đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị khối u di căn não k...

Nguyễn Đức Liên
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị khối u di căn não kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại Bệnh viện K

Nguyễn Đức Liên
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u não di căn kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả của Defluran trong phẫu thu...

Trịnh Thị Yến
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị...

Nguyễn Đức Liên
Cơ sở
2019
Xem thêm

Tình hình xạ trị các khối u não tại khoa Xạ 1

Ngô Thanh Tùng
Cơ sở
2018
Xem thêm

Tình hình xạ trị các khối u não tại khoa Xạ 1

Ngô Thanh Tùng
Cơ sở
2018

Xem thêm