Tụy

Thời gian sống thêm và một số yếu tố liên qua...

Bùi Thị Oanh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Thời gian sống thêm và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2017-2020

Bùi Thị Oanh
Cơ sở
2020

Mô tả thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2017 - 2020. Xác định một số yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn điều trị tại Bệnh viện K năm 2017 - 2020.

Xem thêm

Giám sát nồng độ Methotrexat trong máu và quả...

Nguyễn Thị Thanh Minh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Giám sát nồng độ Methotrexat trong máu và quản lý độc tính

Nguyễn Thị Thanh Minh
Cơ sở
2020

Xem thêm

Kết quả gần cắt khối tá tụy tại khoa Ngoại Ga...

Phạm Thế Anh
Cơ sở
2019
Xem thêm