Cổ tử cung

Nghiên cứu tổn thương tế bào - mô bệnh học ở...

Chu Hoàng Hạnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu tổn thương tế bào - mô bệnh học ở các bệnh nhân có nhiễm HPV cổ tử cung

Chu Hoàng Hạnh
Cơ sở
2020

Nhận xét đặc điểm tế bào - mô bệnh học cổ tử cung ở các bệnh nhân có nhiễm HPV.

Xem thêm

Nghiên cứu sống thêm sau 2 năm cho bệnh nhân...

Tô Anh Dũng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu sống thêm sau 2 năm cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung thể thần kinh nội tiết tại Bệnh viện K

Tô Anh Dũng
Cơ sở
2020

Đánh giá sống thêm toàn bộ 2 năm, sống thêm không bệnh của bệnh nhân ung thư cổ tử cung thể mô bệnh học thần kinh nội tiết tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi vét h...

Lê Trí Chinh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi vét hạch chậu trong ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện K

Lê Trí Chinh
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư cổ tử cung được phẫu thuật nội soi vét hạch châu và cắt tử cung triệt căn tại Bệnh viện K. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi vét hạch chậu trong điều trị bệnh ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện K.

Xem thêm

Mô tả tổn thương lâm sàng và tế bào học của c...

Nguyễn Diệu Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Mô tả tổn thương lâm sàng và tế bào học của cổ tử cung tại Khoa Khám Bệnh cơ sở Tân Triều

Nguyễn Diệu Linh
Cơ sở
2020

Mô tả các hình thái tổn thương lâm sàng và tế bào học của cổ tử cung. Mô tả một số yếu tố liên quan và các tổn thương bất thường cổ tử cung.

Xem thêm

Áp dụng siêu âm để định vị bộ dụng cụ trong x...

Phạm Văn Hảo, Tô Anh Dũng
Cơ sở
2019
Xem thêm