Tuyến giáp

Đánh giá phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể tủ...

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2021
Xem thêm

Đánh giá phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể tủy

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2021

Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp khôn...

Lê Văn Quảng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không đặt dẫn lưu tại Bệnh viện K

Lê Văn Quảng
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không sử dụng dẫn lưu tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp...

Bùi Nhật Minh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét tình trạng di căn hạch trên các bệnh...

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét tình trạng di căn hạch trên các bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được phẫu thuật nạo vét hạch nhóm VI có hoặc không kèm vét hạch cảnh vùng bên tại Bệnh viện K

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2020

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được điều trị tại Bệnh viện K. Nhận xét tình trạng di căn hạch trên những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp giai đoạn cT1-2N0M0 được phẫu thuật nạo vét hạch nhóm VI có hoặc không kèm nạo vét hạch cùng bên tại Bệnh viện K.

Xem thêm