Tuyến giáp

Cập nhật điều trị ung thư tuyến giáp th...

Dương Đức Bình
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể tủ...

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2021
Xem thêm

Đánh giá phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể tủy

Đàm Bảo Trung
Cơ sở
2021

Xem thêm

Đánh giá kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp...

Bùi Nhật Minh
Cơ sở
2020
Xem thêm