Tỷ lệ xóa mô giáp và sự giảm Thyroglobulin huyết thanh sau điều trị I-131 liều thấp ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện K

Tác giả

Dương Đức Bình

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Y học hạt nhân

Nhóm tác giả

Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Quang Văn, Phạm Lâm Sơn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Tổng kết tỷ lệ diệt giáp thành công với liều điều trị ngoại trú 30 mCi

- Xem xét tỷ lệ giảm của thyroglobulin trong quá trình điều trị

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân điều trị ngoại trú với liều 30 mCi I-131 trong 18 tháng qua. Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật cắt giáp toàn bộ, vét hạch cổ triệt căn tại BVK và những bệnh viện khác, được chuyển đến điều trị tại Khoa YHHN, Bệnh viện K.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân đã cắt giáp toàn bộ, nạo vét hạch dựa vào biên bản phẫu thuật, giấy ra viện; giải phẫu bệnh sau mổ: thể nhú, nang hoặc nhú-nang,không có di căn hạch/di căn xa.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: những bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn lựa chọn; bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu; ung thư giáp do di căn từ nơi khác đến; bệnh nhân thể trạng quá yếu hoặc các bệnh nặng phối hợp, không thể tiến hành điều trị.

- Thời gian nghiên cứu: tháng 1/2020 đến 07/2021

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện