Tin tức

TẬP HUẤN: "ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA REDCAP TRONG THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
30/03/2024
Ngày 28 và 29/3/2024, Viện Ung thư Quốc gia đã tổ chức buổi tập huấn: “Ứng dụng cơ bản phần mềm REDCap trong thu thập và quản lý dữ liệu nghiên cứu khoa học” cho các bác sĩ, điều dưỡng và các nghiên cứu viên của Bệnh viện K. Đồng hành với các học viên là TS. Phan Văn Cần giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng.
Tình hình bệnh ung thư tại Việt Nam theo GLOBOCAN 2022
27/03/2024
Báo cáo thống kê tình hình bệnh ung thư tại Việt Nam theo GLOBOCAN 2022