Đánh giá kết quả điều trị ung thư tuyến giáp thể tủy tại Bệnh viện K giai đoạn 2016-2021

Tác giả

Nguyễn Văn Đăng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thu Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể tủy tại Khoa Xạ trị đầu cổ, Bệnh viện K từ 2016 đến 2021

- Đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

 * Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 21 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư tuyến giáp thể tủy điều trị tại Khoa Xạ trị đầu cổ Bệnh viện K giai đoạn 2016-2021.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân ung thư tuyến giáp, kết quả mô bệnh học là ung thư tuyến giáp thể tủy; đã phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, vét hạch cổ trung tâm, có hoặc không có vét hạch cổ bên; kết quả giải phẫu bệnh sau mổ có một trong các yếu tố nguy cơ cao: u xâm lấn ngoài vỏ, diện cắt R1, R2 có di căn hạch; được điều trị theo phác đồ của Bệnh viện K; thể trạng chung tốt: PS 0-1; có hồ sơ theo dõi đầy đủ và có thông tin sau điều trị.

+Tiêu chuẩn loại trừ: mắc bệnh ung thư thứ 2; bệnh nhân bỏ dở điều trị; bệnh nhân có các bệnh mạn tính hoặc cấp tính trầm trọng có khả năng gây tử vong trong thời gian ngắn.

- Thời gian nghiên cứu: 2016-2021

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Xạ trị đầu cổ, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: Thuận tiện, n=21