Tỉ suất mắc mới và khuynh hướng mắc ung thư v...

Nguyễn Thị Ngân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Tỉ suất mắc mới và khuynh hướng mắc ung thư vú ở phụ nữ Hà Nội giai đoạn 2010-2014

Nguyễn Thị Ngân
Cơ sở
2020

Mô tả sự phân bố mới mắc ung thư vú ở phụ nữ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014. Phân tích chiều hướng mới mắc ung thư vú ở phụ nữ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn trên.

Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và bước đầu đ...

Nông Thị Thùy Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và bước đầu đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP142 ở bệnh nhân ung thư vú có bộ ba âm tính tại Bệnh viện K

Nông Thị Thùy Linh
Cơ sở
2020

Mô tả một số đặc điểm mô bệnh học của ung thư vú có bộ ba âm tính tại bệnh viện K.. Bước đầu đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP 142 và mối tương quan với một số yếu tố mô bệnh học của ung thư vú co bộ ba âm tính.

Xem thêm

So sánh phân bổ liều xạ trị điều biến liều vớ...

Trần Đức Sơn
Cơ sở
2020
Xem thêm

So sánh phân bổ liều xạ trị điều biến liều với xạ 3D trên bệnh nhân ung thư vú trái có xạ trị hạch vú trong

Trần Đức Sơn
Cơ sở
2020

So sánh liều lượng xạ trị tại các thể tích điều trị và cơ quan nguy cấp của bệnh nhân ung thư vú trái có cạ trị hạch vú trong sử dụng kỹ thuật xạ trị 3D, IMRT và VMAT.

Xem thêm

Đánh giá kết quả bước đầu áp dụng các kỹ thuậ...

Lê Hồng Quang, Nguyễn Công Huy
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả bước đầu áp dụng các kỹ thuật dịch chuyển mô vú trong phẫu thuật bảo tồn ung thư vú tại Bệnh viện K

Lê Hồng Quang, Nguyễn Công Huy
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật bảo tồn ung thư vú sử dụng các kỹ thuật dịch chuyển mô vú tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tái tạo tuyến...

Lê Hồng Quang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tái tạo tuyến vú sử dụng vạt da cơ thẳng bụng (TRAM) sau cắt toàn bộ tuyến vú tại Bệnh viện K

Lê Hồng Quang
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tạo hình vú sau phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú bằng vạt da cơ thẳng bụng tại bệnh viện K.

Xem thêm

Phân tích ảnh hưởng của biến cố bất lợi đến t...

Phùng Quang Toàn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân tích ảnh hưởng của biến cố bất lợi đến tính tuân thủ điều trị trên bệnh nhân ung thư vú điều trị bổ trợ bằng phác đồ nội tiết

Phùng Quang Toàn
Cơ sở
2020

Khảo sát đặc điểm của biến cố bất lợi tự báo cáo liên quan đến phác đồ nội tiết bổ trợ. Khảo sát mối liên quan giữa đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm phác đồ nội tiết bổ trợ với sự xuất hiện các biến cố bất lợi tự báo cáo. Phân tích mối liên quan giữa biến cố bất lợi tự báo cáo và tính tuân thủ điều trị phác đồ nội tiết bổ trợ.

Xem thêm

Phân tích sự tin tưởng vào phác đồ nội tiết b...

Vũ Đình Tiến
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân tích sự tin tưởng vào phác đồ nội tiết bổ trợ của bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Bệnh viện K và một số yếu tố liên quan

Vũ Đình Tiến
Cơ sở
2020

Phân tích thực trạng thông tin thuốc trên bệnh nhân ung thư vú điều trị nội tiết bổ trợ. Khảo sát sự tin tưởng của bệnh nhân vào phác đồ thuốc nội tiết điều trị ung thư vú. Phân tích các yếu tố thuộc về thông tin thuốc và đặc điểm bệnh nhân liên quan đến sự tin tưởng vào phác đồ thuốc nội tiết điều trị ung thư vú.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ Paclitaxel...

Nguyễn Thị Hòa
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ Paclitaxel kết hợp Trastuzumab trong ung thư vú Her 2 neu dương tính tái phát di căn tại Bệnh viện K

Nguyễn Thị Hòa
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ paclitaxel kết hợp trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú bộc lộ quá mức Her-2 tái phát di căn điều trị tại Bệnh viện K. Nhận xét một số độc tính của phác đồ trên nhóm bệnh nhân nêu trên

Xem thêm

Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ trước phác đồ...

Phùng Thị Huyền
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ trước phác đồ 4AC-4T liều dày trên bệnh nhân ung thư vú có thụ thể bộ ba âm tính tại Bệnh viện K

Phùng Thị Huyền
Cơ sở
2020

Đánh giá đáp ứng hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật của phác đồ 4AC-4T liều mau trên bệnh nhân UTV bộ ba âm tính. Nhận xét một số tác dụng phụ không mong muốn của phác đồ 4AC-4T liều mau trên bệnh nhân UTV bộ ba âm tính.

Xem thêm