Thực quản

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của các tổn t...

Trần Trung Toàn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm thực quản trên bệnh phẩm cắt tách niêm mạc và dưới niêm mạc qua nội soi

Trần Trung Toàn
Cơ sở
2020

Nhận xét đặc điểm giải phẫu bệnh của các tổn thương tiền ung thư và ung thư thực quản sớm trên bệnh phẩm cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi.

Xem thêm