Thực quản

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của các tổn t...

Trần Trung Toàn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm thực quản trên bệnh phẩm cắt tách niêm mạc và dưới niêm mạc qua nội soi

Trần Trung Toàn
Cơ sở
2020

Nhận xét đặc điểm giải phẫu bệnh của các tổn thương tiền ung thư và ung thư thực quản sớm trên bệnh phẩm cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi.

Xem thêm

Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời ung thư...

Võ Văn Xuân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời ung thư thực quản 1/3 giữa, dưới bằng kỹ thuật xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung tại Bệnh viện K

Võ Văn Xuân
Cơ sở
2020

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư thực quản 1/3 giữa, dưới cT3, 4N0-2M0 bằng kỹ thuật VMAT tại bệnh viện K. Đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân trên.

Xem thêm

Đánh giá kết quả kỹ thuật nong thực quản sau...

Nguyễn Diệu Hương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả kỹ thuật nong thực quản sau điều trị ung thư thực quản có hẹp thực quản

Nguyễn Diệu Hương
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư thực quản có hẹp thực quản sau điều trị. Đánh giá kết quả, những biến chứng thường gặp sau kỹ thuật nong thực quản.

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả nuôi ăn sớm sau phẫu thuật...

Mai Văn Hạnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả nuôi ăn sớm sau phẫu thuật cắt thực quản tạo hình vét hạch nội soi ngực bụng điều trị ung thư thực quản tại Khoa Ngoại Bụng 2 Bệnh viện K

Mai Văn Hạnh
Cơ sở
2020

Đánh giá hiệu quả nuôi ăn sớm sau phẫu thuật cắt thực quản tạo hình vét hạch nội soi ngực bụng điều trị ung thư thực quản tại Khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020.

Xem thêm

Nhận xét đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố liê...

Phạm Văn Thành
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố liên quan đến chăm sóc mở thông dạ dày cho người bệnh ung thư thực quản tại Bệnh viện K

Phạm Văn Thành
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm người bệnh ung thư thực quản được mở thông dạ dày tại Bệnh viện K. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chăm sóc người bệnh ung thư thực quản được mở thông dạ dày.

Xem thêm

Nhận xét hiệu quả phương pháp nội soi can thi...

Bùi Ánh Tuyết
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét hiệu quả phương pháp nội soi can thiệp cắt tách dưới niêm mạc thực quản tại Bệnh viện K

Bùi Ánh Tuyết
Cơ sở
2020

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học của các trường hợp cắt tách dưới niêm mạc thực quản. Nhận xét hiệu quả phương pháp cắt tách dưới niêm mạc thực quản

Xem thêm

Nhận xét đặc điểm hình ảnh nội soi phóng đại...

Bùi Ánh Tuyết, Bùi Việt Nga
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả đặt stent thực quản trên bện...

"Nguyễn Diệu Hương, Phạm Quốc Đạt"
Cơ sở
2019
Xem thêm