Phế quản

Đánh giá kết quả sống thêm bệnh nhân ung thư...

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sống thêm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV điều trị bước 1 Pemetrexed - Platinum

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cơ sở
2020

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn IV tại Bệnh viện K năm 2018 - 2020. Đánh giá kết quả điều trị, độc tính phác đồ pemetrexed - platinum nhóm bệnh nhân trên.

Xem thêm

Đánh giá di căn hạch và khả năng nạo vét tron...

Nguyễn Khắc Kiểm
Cơ sở
2011
Xem thêm