Vòm

Đánh giá kết quả điều trị bước đầu hóa chất t...

Đỗ Hùng Kiên
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị bước đầu hóa chất tân bổ trợ phác đồ TCF trên bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn III và IVA

Đỗ Hùng Kiên
Cơ sở
2020

Đánh giá đáp ứng bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn III (T1/T2/T3-N2) và IVA (T4- N bất kỳ, bất kỳ T-N3) được điều trị hóa chất phác đồ TCF tại Bệnh viện K. Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phác đồ đối với nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả của Capecitabine trên bệnh...

Phí Thùy Dương
Cơ sở
2016
Xem thêm