Đại trực tràng

Bước đầu áp dụng quy trình chuẩn bị dụng cụ t...

Bùi Thị Thủy
Cơ sở
2020
Xem thêm

Bước đầu áp dụng quy trình chuẩn bị dụng cụ trong phẫu thuật nội soi Robot đại trực tràng

Bùi Thị Thủy
Cơ sở
2020

Một số đặc điểm dụng cũ phẫu thuật nội soi robot đại trực tràng. Nhận xét mức độ tuân thủ quy trình chuẩn bị dụng cụ.

Xem thêm

Đánh giá độc tính của Cetuximab trong điều tr...

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá độc tính của Cetuximab trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn có RAS WT tại Bệnh viện K

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Cơ sở
2020

Đánh giá đáp ứng điều trị và độc tinh của cetuximab kết hợp hóa chất trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn có RAS tự nhiên.

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật triệt căn ung...

Nguyễn Hoàng Minh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật triệt căn ung thư đại trực tràng ở người cao tuổi tại Khoa Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nguyễn Hoàng Minh
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các bệnh phối hợp của bệnh nhân đại trực tràng cao tuổi được phẫu thuật triệt căn tại khoa Ngoại tổng hợp Quán Sứ. Nhận xét kết quả sớm sau phẫu thuật triệt căn ung thư đại trực tràng ở người cao tuổi ở khoa Ngoại tổng hợp Quán Sứ.

Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm nảy chồi u và giải phẫu b...

Lê Văn Kỳ
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm nảy chồi u và giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng

Lê Văn Kỳ
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm nảy chồi u và mô bệnh học ung thư biểu mô đại trực tràng. Đối chiếu đặc điểm nảy chồi u với một số đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng. 

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều...

Hoàng Lê Minh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng Sigma phục hồi lưu thông hoàn toàn trong ổ bụng tại khoa Ngoại Bụng 2 - Bệnh viện K

Hoàng Lê Minh
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi phục hồi lưu thông trong ổ bụng điều trị ung thư đại tràng sigma tại khoa ngoại bụng 2, bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tr...

Trần Thắng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn bằng hóa chất phối hợp đốt sóng cao tần tại Bệnh viện K

Trần Thắng
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tra2ngdi căn gan không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn bằng hóa chất phối hợp đốt nhiệt sóng cao tần tại bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá tần suất độ biến KRAS, BRAF và NRAS...

Vương Diệu Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm Methyl hóa MGMT và RASSF1...

Nguyễn Ngọc Quang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét đặc điểm người bệnh sau phẫu thuật u...

Nguyễn Thị Thùy
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét đặc điểm người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng và một số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc của điều dưỡng tại khoa Ngoại bụng, Bệnh viện K

Nguyễn Thị Thùy
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K năm 2019. Phân tích một số yếu tố liên quan đến quá trình hướng dẫn, chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng.

Xem thêm