Tình hình xạ trị các khối u não tại khoa Xạ 1

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh có các khối u não được điều trị tại khoa xạ đầu cổ
- Ghi nhận quá trình thực hiện điều trị và mô tả kết quả ban đầu trên nhóm bệnh nhân này

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Là bệnh nhân có các khối u ở não được chỉ định xạ trị, bao gồm: Các di căn não có chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học của u nguyên phát hay tổn thương di căn và bằng chứng di căn não trên lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Các lymphoma ở não có bằng chứng trên chẩn đoán hình ảnh và xác chẩn của mô bệnh học. Các khối u nguyên phát tại não có chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học. Có sự đồng thuận về điều trị của bệnh nhân và gia đình.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Không đủ tiêu chuẩn chọn.

- Thời gian: từ 1/7/2017 đến 31/7/2018

- Địa điểm: Khoa xạ đầu cổ - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=152