Não

Đánh giá kết quả điều trị di căn não của ung...

Phan Thanh Dương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị di căn não của ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng xạ phẫu Gamma Knife tại Bệnh viện K

Phan Thanh Dương
Cơ sở
2020

Nhằm mục tiêu đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife.

Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị khối u di căn não k...

Nguyễn Đức Liên
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị khối u di căn não kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại Bệnh viện K

Nguyễn Đức Liên
Cơ sở
2020

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u não di căn kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại bệnh viện K.

Xem thêm

So sánh hiệu quả của Desflurance và Sevoflura...

Trịnh Thị Yến
Cơ sở
2020
Xem thêm

So sánh hiệu quả của Desflurance và Sevoflurane trong gây mê và chất lượng hồi tỉnh ở bệnh nhân phẫu thuật u não

Trịnh Thị Yến
Cơ sở
2020

Đánh giá tác dụng duy trì mê và chất lượng hồi tỉnh của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não. Đánh giá một số thay đổi về tuần hoàn, hô hấp và các tác dụng không mong muốn của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não.

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả của Defluran trong phẫu thu...

Trịnh Thị Yến
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị...

Nguyễn Đức Liên
Cơ sở
2019
Xem thêm

Tình hình xạ trị các khối u não tại khoa Xạ 1

Ngô Thanh Tùng
Cơ sở
2018
Xem thêm

Tình hình xạ trị các khối u não tại khoa Xạ 1

Ngô Thanh Tùng
Cơ sở
2018

Xem thêm