Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị xạ phẫu u màng não độ cao đã phẫu thuật

Tác giả

Phan Thanh Dương

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nhóm tác giả

Nguyễn Đức Liên, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Minh Thuận

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị xạ phẫu u màng não độ cao đã phẫu thuật.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân u màng não độ cao đã được phẫu thuật từ tháng 07/2019 đến 7/2021.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: U màng não đã được phẫu thuật; Kết quả mô bệnh học là u màng não độ II và độ III; Chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥ 60.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN có các bệnh ung thư khác kèm theo hoặc bệnh cấp và mãn tính trầm trọng có nguy cơ từ vong gần.
- Thời gian: 07/2019 - 7/2021
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 24