Nghiên cứu sự bộc lộ của một số dấu ấn hóa mô miễn dịch trong u thần kinh đệm của não

Tác giả

Trần Trung Toàn

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm mô bệnh học u thần kinh đệm lan tỏa của não theo phân loại của TCYTTG năm 2016
- Đánh giá sự bộc lộ của dấu ấn miễn dịch IDH1 R132H, ATRX và p53, đối chiếu với mô bệnh học

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Các trường hợp được chẩn đoán mô bệnh học sau mổ là UTKĐ lan tỏa, có ghi nhận đầy đủ thông tin lâm sàng, có tiêu bản lưu trữ, đảm bảo chất lượn chẩn đoán và có khối nên đảm bảo để nhuộm HMMD.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Các trường hợp không đầy đủ thông tin như trên hoặc tiêu bản, khối nến bị hỏng, mốc, không đảm bảo chất lượng, không đủ cắt nhuộm HE, HMMD.

- Thời gian: 10/2018 đến 10/2019

- Địa điểm: Trung tâm Giải phẫu bệnh - Sinh học phân tử, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=49