Đánh giá kết quả điều trị di căn não của ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng xạ phẫu Gamma Knife tại Bệnh viện K

Tác giả

Phan Thanh Dương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm mục tiêu đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não, số ổ di căn não 1-5 ổ, đường kính lớn nhất mỗi ổ ≤ 3 cm, chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥ 60.

- Thời gian: tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng.

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n = 72.