So sánh hiệu quả của Desflurance và Sevoflurane trong gây mê và chất lượng hồi tỉnh ở bệnh nhân phẫu thuật u não

Tác giả

Trịnh Thị Yến

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh gia tác dụng duy trì mê và chất lượng hồi tỉnh của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não
- Đánh giá một số thay đổi về tuần hoàn, hô hấp và các tác dụng không mong muốn của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+Tiêu chuẩn lựa chọn: những bệnh nhân được phẫu thuật u não, tuổi 18-70 tuổi, ASA I-II, Glasgow Coma Scale (GCS) 15 điểm.
+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, suy gan, suy thận. Bệnh nhân có rối loạn nội tiết. Bệnh nhân có rối loạn thần kinh hoặc tâm thần. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc hoặc lạm dụng ma túy. Bệnh nhân có suy nhược thần kinh trung ương. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Bệnh nhân đã được gây mê gần đây (trong 7 ngày trước đó). Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Bệnh nhân có biến chứng phẫu thuật hoặc cần thở máy kéo dài.
- Thời gian nghiên cứu: tháng 4/2019 - tháng 9/2020
- Địa điểm: Phòng mổ và phòng hồi tỉnh, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện K Tân Triều
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiêu có đối chứng
- Cỡ mẫu: n=60