Đề tài khoa học

Đánh giá tác dụng không mong muốn của Pembrol...

Hoàng Thu Trang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tác dụng không mong muốn của Pembrolizumab trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện K

Hoàng Thu Trang
Cơ sở
2020

Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của Pembrolizumab trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.

Xem thêm

Khảo sát thực trạng sử dụng được thuốc bảo hi...

Phạm Thanh Phúc
Cơ sở
2020
Xem thêm

Khảo sát thực trạng sử dụng được thuốc bảo hiểm y tế chi trả được sử dụng tại Bệnh viện K năm 2019

Phạm Thanh Phúc
Cơ sở
2020

Mô tả cơ cấu được sử dụng tại Bệnh viện K do Bảo hiểm y tế chi trả năm 2019. Phân tích một số tồn tại trong việc sử dụng thuốc Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện K năm 2019.

Xem thêm

Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ m...

Bạch Thị Hoài Phương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-Generation sequencing) trong việc phát hiện đột biến của ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại Bệnh viện K

Bạch Thị Hoài Phương
Cơ sở
2020

Xác định các tỉ lệ đột biế gen trên các gen đích EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, ALK, PIK3CA bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới NGS và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn tiến xa.

Xem thêm

Nhận xét tình hình nhiễm HPV tuyp nguy cơ cao...

Dương Minh Long
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét tình hình nhiễm HPV tuyp nguy cơ cao ở bệnh nhân khám phụ khoa tại Bệnh viện K

Dương Minh Long
Cơ sở
2020

Nhận xét tỉ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao và tổn thương tế bào học cổ tử cung ở bệnh nhân được khám phụ khoa tại bệnh viện K. Nhận xét một số mối liên quan giữa nhiễm HPV cao và tổn thương tế bào học cổ tử cung.

Xem thêm

Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phá...

Phạm Thị Hân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phát theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013

Phạm Thị Hân
Cơ sở
2020

Phân loại mô bệnh học các sarcom nguyên phát của xương. Đối chiếu các kết quả trên chẩn đoán hình ảnh với kết quả chẩn đoán mô bệnh học.

Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễ...

Bùi Thị Mỹ Hạnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch Sarcoma mỡ

Bùi Thị Mỹ Hạnh
Cơ sở
2020

Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và bước đầu đ...

Nông Thị Thùy Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và bước đầu đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP142 ở bệnh nhân ung thư vú có bộ ba âm tính tại Bệnh viện K

Nông Thị Thùy Linh
Cơ sở
2020

Mô tả một số đặc điểm mô bệnh học của ung thư vú có bộ ba âm tính tại bệnh viện K.. Bước đầu đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP 142 và mối tương quan với một số yếu tố mô bệnh học của ung thư vú co bộ ba âm tính.

Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và...

Nguyễn Thị Khuyên
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô gan nguyên phát tại Bệnh viện K

Nguyễn Thị Khuyên
Cơ sở
2020

Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát tại bệnh viện K theo phân loại mới của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 và khảo sát một số mối liên quan giữa đặc điểm mô bệnh học với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô gan nguyên phát.

Xem thêm