Đề tài khoa học

Nhận xét các trường hợp tắc ruột trên bệnh nh...

Nguyễn Trường Kiên
Cơ sở
2010
Xem thêm

Nghiên cứu kỹ thuật sinh thiết hạch cửa sử dụ...

Nguyễn Văn Định
Cơ sở
2010
Xem thêm

Kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi...

Nguyễn Khắc Kiểm
Cơ sở
2010
Xem thêm