Ứng dụng kỹ thuật VMAT, IMRT trong chẩn đoán & điều trị Ung thư phổi và Ung thư tiền liệt tuyến