Kết quả điều trị Bevacizumab kết hợp hóa trị trong ung thư buồng trứng giai đoạn muộn

Tác giả

Nguyễn Thị Hòa

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 6

Nhóm tác giả

Phùng Thị Huyền, Nguyễn Thanh Long

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát di căn
- Đánh giá kết quả và độc tính của điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn bằng phác đồ hóa chất kết hợp bevacizumab.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 30 bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn muộn điều trị phác đồ bevacizumab kết hợp hoá trị có platin tại Bệnh viện K từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2022.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN nữ, 18 < tuổi < 70. Có chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô buồng trứng. Giai đoạn IV tại thời điểm chẩn đoán hoặc tái phát, di căn nhạy platin. Thời gian tái phát sau 6 tháng tính từ thời điểm kết thúc phác đồ hóa trị có platin trước đó, bao gồm cả bệnh nhân được phẫu thuật và không được phẫu thuật khi bệnh tái phát triển bằng lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh. Điểm toàn trạng PS = 0-2. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan thận, huyết học trước điều trị ở giới hạn cho phép điều trị. Không có bệnh lý huyết khối hay xuất huyết từ độ 3 trở lên. Có hồ sơ ghi nhận thông tin đầy đủ. Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ có bevacizumab và hoá trị có platin. Bệnh nhân được điều trị ít nhất 3 chu kỳ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không phù hợp một trong những tiêu chuẩn lựa chọn ở trên. Chẩn đoán có di căn não hoặc màng não. BN mắc các bệnh mãn tính khác có nguy cơ tử vong gần. BN mắc ung thư thứ 2.
- Thời gian: 01/2022 - 11/2022
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả lâm sàng hồi cứu kết hợp tiến cứu.
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện; n = 30