Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn muộn bằng phác đồ Gemcitabin - Cisplatin