Sống thêm 5 năm và một số yếu tố liên quan sau hóa xạ trị NPC 3 ung thư vòm mũi họng tại Bệnh viện K