Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng ở người trẻ tuổi xạ trị VMAT tại Bệnh viện K