Đặc điểm người bệnh ung thư vòm mũi họng và một số yếu tố liên quan đến người bệnh được xạ trị tại khoa Xạ 1 tại Bệnh viện K năm 2019