Đánh giá kết quả cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh về diện cắt chu vi trên bệnh nhân ung thư trực tràng

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nhóm tác giả

Phạm Vũ Minh Hoàng, Trần Đình Tân, Phan Hữu Huỳnh, Nguyễn Tuấn Anh

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá xâm lấn diện cắt chu vi đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh.

- Nhận xét một số yếu tố liên quan của diện cắt chu vi với cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh.

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: 69 bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư trực tràng và điều trị phẫu thuật tại Khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K. Bệnh nhân nội soi đại trực tràng sinh thiết trước mổ và giải phẫu bệnh khẳng định sau mổ là ung thư biểu mô trực tràng. Phân loại phẫu thuật bảo tồn cơ thắt: cắt trước thấp (LAR), cắt trước siêu thấp (uLAR), cắt gian cơ thắt, nối đại tràng - ống hậu môn (ISR) và không bảo tồn cơ thắt: cắt cụt trực tràng đường bụng - tầng sinh môn (APR). Phương pháp phẫu thuật: mổ mở hoặc nội soi. Bệnh phẩm mổ còn giữ nguyên khối sau phẫu thuật. Bệnh nhân chụp cộng hưởng từ vùng tiểu khung 1,5 Tesla trước mổ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện K.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: ung thư xâm lấn vào các tạng lân cận, ung thư thứ phát, ung thư di căn phúc mạc hoặc các tạng khác, bệnh phẩm mổ bị mở ra hoặc khuyết thủng sau phẫu thuật, hồ sơ bệnh án không ghi nhận đủ các yêu cầu của nghiên cứu.

- Thời gian: từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2021.

- Địa điểm: bệnh viện K, cơ sở Tân Triều.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu, so sánh đối chiếu kết quả của cộng hưởng từ trước mổ với giải phẫu bệnh sau mổ.

- Cỡ mẫu: n=69